Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapraad KC De IJsvogel

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. De oudergeleding van de MR wordt door de ouders/verzorgers schriftelijk gekozen. Het team kiest uit haar midden een vertegenwoordiging voor de personeels-geleding.
Door de fusie hebben we nu nog een grote en ongelijke M.R. Vanaf komend schooljaar zullen we weer een gelijk vertegenwoordigde M.R. hebben. Dit jaar is het prettig om goed met elkaar te kunnen sparren.

 

De rol van de medezeggenschapsraad
De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als begroting, formatie of zoals in ons geval de fusie. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in het M.R.-reglement.

Met vragen over schoolse zaken kunt u terecht bij een van de MR-leden of een e-mail sturen naar
mr.de-ijsvogel@stichtingpromes.nl.
De vergaderingen en notulen van de MR zijn openbaar.


Wij vergaderen op:

  • maandag 11 januari locatie Engelgaarde/ online
  • dinsdag 16 februari locatie KP- laan/ online                                                        
  • woensdag 17 maart locatie Engelgaarde                                                   
  • donderdag 22 april locatie KP- laan                                                               
  • maandag 31 mei locatie Engelgaarde                                                                           
  • dinsdag 29 juni locatie KP- laan

 

Samenstelling MR

oudergeleding (op foto eerste rij van links naar rechts)

Wichard Tool
Djoke Deinum-Smeding
Anton Alberts
Tialda Otter (voorzitter)

 

personeelsgeleding (op foto tweede rij, van links naar rechts)

Moniek Nijboer
Karen de Vries
Amanda Brokke (secretaris)
Sanne Arends

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.