Andere schooltijden: uitslag ouderraadpleging en besluit

5 april 2022

Beste ouders, verzorgers van de IJsvogel,
Naar aanleiding van de onlangs gehouden ouderraadpleging over een eventuele wijziging van onze schooltijden, is er een besluit genomen. 

Uitslag ouderraadpleging
Van de 105 gezinnen die een voorkeur aan konden geven hebben 85 gezinnen dit gedaan. Dit is een respons van 81%. We zijn hier heel blij mee, omdat dit een betrouwbaar beeld geeft van de uitslag. 

- 74% van de gezinnen geeft als voorkeur het wijzigen van de tijden naar het continurooster met 5 gelijke dagen.
- 26% van de gezinnen geeft als voorkeur het behoud van de huidige tijden.

Opvallend is, dat tweederde deel van de voorkeurstemmen voor het nieuwe model van gezinnen komt met kinderen uit de onderbouw (in groep 1 t/m 4). 

 

Mede op basis van deze uitslag is het besluit genomen om, met instemming van zowel de personeels- als de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, per maandag 4 juli over te gaan op onze nieuwe schooltijden. Alle kinderen gaan dan alle dagen van 08.30-14.15 uur naar school.

De keuze om dit al 2 weken vóór de zomervakantie in te laten gaan, is gemaakt vanwege 'oude' rooster dat van oudsher op de Tolter gevoerd werd (laatste 2 weken tot 12 uur en tot 13 uur). Alle informatie uit de brief van de ouderraadpleging is ook nog in de bijlage te vinden.

Met de keuze voor dit model zitten we wat 'ruimer in ons jasje' qua schooluren. Dit geeft ons de ruimte om, zeker met de jongste kinderen, genoeg tijd te nemen voor het eten en drinken. Ook kunnen álle kinderen op deze manier minimaal een half uur buiten spelen tussen de middag, onder begeleiding van ons eigen team. 
PeuterPas blijft gewoon op dezelfde tijden georganiseerd worden als nu.

 

Met deze wijziging vervalt ook onze TSO. Deze wordt nu nog verzorgd door Kinderopvang Kaka. Mochten jullie TSO afnemen, dan ontvangen jullie nog bericht over de stopzetting hiervan. Ook Doomijn is op de hoogte gesteld en zal hier t.z.t. contact over opnemen.  

Met vriendelijke groet,
mede namens de MR,
Marieke Bonen

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.